www.dinamohit.com.mk

Дали сте задоволни Dinamo Hit бојлерите?

Дали сте задоволни Dinamo Hit бојлерите?
Подобри не постојат
153  43.7%
Многу добри
77  22%
Добри се
73  20.9%
Супер се
42  12%

Број на гласачи  :  350
Прв глас  :  Понеделник, 09 Октомври 2006 13:01
Последен глас  :  Вторник, 21 Ноември 2017 08:09
You are here  : Home Дали сте задоволни Dinamo Hit бојлерите?